Stored Procedure’in Sonucunu Tabloya Aktarma

SQL Server’de bir Stored Procedure ‘ü çalıştırıp sonucunu bir tabloya aktarmak için genellikle önce o şemaya uygun tablo oluşturulur. Ardından o tabloya INSERT INTO ile data aktarılır. Aşağıdaki örnekte spGetData prosedürünün sonucuna uygun şemada bir #table1 oluşturulmuş ardından prosedürün sonucu bu tabloya aktarılmıştır.

CREATE TABLE #table1
(
   Column1 INT,
   Column2  VARCHAR(10)
)

INSERT INTO #table1 
Exec spGetData 1

Kolay bir yöntem olarak OPENROWSET fonksiyonunun kullanılmasıdır.

SELECT * INTO #table1 FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'server=(local)' , 
	'Exec spGetData ')

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir