Aylık arşivler: Kasım 2007

XML tabanlı Comment (Kod Dokümantasyonunu Oluşturmak)

.NET dilleriyle geliştirilmiş bir program sınıflardan oluşur. Sınıflar içinde de sınıf, yapı, numaralandırma, yordam gibi üyeler bulunur. İyi bir programcı, bu üyelerin kodlamasını önemsediği kadar üyelerle ilgili dokümantasyonu da önemsemelidir. Hem grup çalışmalarda bir başkasının sınıflar içindeki yapıların işlevini anlaması hem de geçmişe dönüp kodlarımızı incelediğimizde kod satırlarını daha rahat anlamak için kodlarımız arasına açıklamalar eklemeliyiz. Programlara hem tek satırlı hem de çok satırlı açıklamalar ekleyebiliriz. .NET dilleri dili açıklamalar için XML tabanlı belgelendirme formatı da sunar. Böylece hem standart bir biçim sağlanır hem de ihtiyaç duyulduğunda tüm açıklamalar XML olarak çıkarılarak msdn veya başka formatlarda etkili proje dokümantasyonu oluşturulabilir. Okumaya devam et

DataTable’da Distinct ve TOP N Örneği

ADO.NET’in önemli üyesi olan DataTable nesnesi üzerinde arama yaparken distinct (tekilleştirme) veya top n (üstten belli sayıda satır seçme) işlemlerine ihtiyaç duyabiliriz. Bu işlemleri çoğu zaman VTYS üzerinde yapmak mantıklı görünse de özellikle bağlantısız katman işlemlerinde veritabanına gitmeksizin bu işlemleri yapmak işlemleri hızlandırır. Bu yazıda bununla ilgili basit bir örnek vereceğiz. Okumaya devam et

Veritabanı Otomatik Küçültme (Auto Shrink)

SQL Server üzerinde bir veritabanı oluşturduğumuzda veritabanının sahip olduğu data ve log dosyalarının başlangıç büyüklük değerlerini de belirleriz. Aynı zamanda veritabanının ileride büyüme ihtiyacı duyduğunda nasıl hangi oranda büyüyeceği de data ve log dosyası bazında belirtilir. Eğer veritabanı için maksimum bir büyüklük verilir ve bunu aşmaması işaretlenirse maksimum değerden daha fazla yere ihtiyaç duyması durumunda sistem hata verecektir. Bu yüzden veritabanlarının büyüklük ayarlarının sistemin amacına uygun düzenlenmesi gerekir. SQL Server özellikle büyük veritabanlarında index düzenlemeler, geniş çaplı güncellemeler, toplu kaydetme veya silme gibi yoğun disk işlemlerinde o veritabanını büyütme ihtiyacı duyar. Bu büyüme kalıcı veya geçici olabilir. Özellikle kalıcı durumlarda sistemin kullandığı geniş disk alanını serbest bırakmak veya veritabanı dosyalarında zamanla kullanılmayan data page’leri yok etmek için daraltma (shrinking) işlemi gerçekleştirilir. Okumaya devam et

.NET’te COM ile Birlikte Çalışma (.NET & COM Interoperability)

.NET teknolojisi, COM nesnelerini yok saymayıp aksine onlarla bütünleşik bir çalışma ortamı sunar. Hem COM nesnelerinin .NET içinde kullanılmasına hem de .NET nesnelerinin COM içinde kullanılmasına destek verir. Birçok şeyi .NET nesneleriyle daha kolay ve hızlı yapabiliz ancak yeni projelerde bazı eski COM nesnelerimizi kullanmak zorunda kalabiliriz. Bu durumda nasıl bir etkileşim sözkonusu olacak. Bu yazıda .NET bileşenlerinin var olan COM bileşenlerini değiştirmeden onlarla nasıl iletişim kuracaklarını işleyeceğiz. Okumaya devam et