Aylık arşivler: Haziran 2007

DataTable-DataSet LoadOption Enumeration [C#, VB.NET]

ADO.NET 2.0 ile gelen yeniliklerden biri olan System.Data.LoadOption numaralandırıcısı, veri kaynağından alınmış kayıtların, Load() veya Fill() metodu kullanılarak var olan ve üzerinde primary key tanımlı veri tablosuna yüklenirken aynı kayıtlara rastlanıldığında nasıl davranılacağını belirtir. Değer olarak aşağıdaki seçeneklerden birini alır.

Okumaya devam et

SQL Server’de yedekleme ve geri yükleme – II (RESTORE)

Veri tabanlarını Yeniden Kurma(RECOVERY işlemi)
Önceki yazıda yedekleme stratejilerinden ve backup işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsettik. Şimdi bu yedekleri sistem çöktüğü zaman veya herhangi bir durumda nasıl kullanacağımızı, bunları kullanarak nasıl bir geri yükleme yapacağımızı işleyeceğiz. Alınmış yedeklerden veri tabanını ayağa kaldırmadan önce elimizdeki yedek dosyalarının doğruluğundan, formatından emin olmalıyız. Bu işlem için Management Studio kullanılabildiği gibi aşağıdaki T-SQL komutları da kullanılabilir. Okumaya devam et

SQL Server BACKUP RESTORE Yedekleme Geri Yükleme – I

SQL Server’da BACKUP RESTORE işlemi nasıl yapılır?

Bütün veri tabanı sistemlerinde verilerin yedeklenmesi(BACKUP) ve gerektiği zaman yedeklerden geri dönülmesi(RESTORE) en çok kullanılan servislerinden biridir. Her veri tabanı sisteminin dosya ve veri formatı farklı olduğu kendilerine özgü BACKUP-RESTORE işlemleri sunar. Gerek kullanıcıların(veri tabanı yönetici veya geliştiricilerin) gerekse bilgisayar yazılımlarının(virüs, zararlı scriptler) gerekse doğal felaketlerin neden olacağı beri kaybını azaltmanın ilk süreci, doğru bir yedekleme stratejisinin oluşturulması ve bu strateji doğrultusunda düzenli olarak yedek alınmasıdır. Yedeklerin ne sıklıkla veya ne türde alınacağı veya nereye alınacağı(disk, type)tamamıyla o veri tabanının hangi amaçla ve ne yoğunlukta kullandığıyla ilgilidir. SQL Server, gerek doğrudan script yardımlarıyla gerekse sağladığı araçlarla bu işlemlerin hızlı ve kolayca yapılmasını sağlamaktadır. Aynı zaman bu işlemlerin otomatiğe bağlanıyor olması da önemli bir kolaylık sağlamıştır. Okumaya devam et

ADO.NET’te MARS özelliği [VB.NET, C#]

MARS(Multiple Active Result Sets), ADO.NET 2.0 ile birlikte geliştirilmiş olup tek connection üzerinden birden fazla query veya stored procedure(multiple queries) çalıştırmaya izin veren bir özelliktir. Bu özelliği kullanarak aynı bağlantı nesnesini kullanarak birden fazla veri seti üzerinde forward-only, read-only işlemler yapılabilir. Okumaya devam et

Ghost Cleanup, DBCC IND, DBCC PAGE, DBCC LOG

SQL Server üzerinde row, page veya extend bazında DELETE işlemi yapıldığı zaman, SQL Server silinmek istenen nesneleri o anda hemen silmez onları Ghost Object(Hayalet Nesne) olarak işaretleyip askıya alır. Yani silme işlemi fiziksel değil mantıksal olarak gerçekleşir. Sistemin durumuna göre bir süre sonra arka tarafta çalışan bir processle fiziksel silme işlemini gerçekleştirir. Ghost Record Cleanup olan isimlendirilen bu process, DELETE işlemi esnasında SQL Server yapacağı fiziksel silmeden yaşayacağı performans sorununu aşmak için oluşturulmuş bir yöntemdir. Ayrıca silinmiş nesneleri daha hızlı bir şekilde rollback etmek amacıyla da bu sistem kullanılır. Okumaya devam et

ROW_NUMBER, PIVOT, UNPIVOT, OUTPUT, APPLY

ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, PIVOT, UNPIVOT, OUTPUT, CROSS APPLY, OUTER APPLY, EXCEPT, INTERSECT, BEGIN TRY, END TRY, BEGIN CATCH, END CATCH, C# Assembly,CLR, Common Table Expression (CTE)

SQL Server 2005 ile birlikte T-SQL dilinde güncellemeler, yeni ifadeler geliştirildi. Bu yeni gelen özelliklerden bazıları DDL (data definition language) bazıları da DML (data manipulation language) tarafında gerçekleştirildi. Bunların başında PIVOT ve UNPIVOT komutları, CTE, DDL Trigger, exception handling(TRY/CATCH block), TOP ifadesinin genişletilmesi, OUTPUT ifadesi gelmektedir. Bu yazıda bu yeni özellikleri örneklendireceğiz. Okumaya devam et

SQL Server 2005’te yeni ne var – II [Programlama]

Önceki yazıda SQL Server 2005 veri tabanı yöneticileri için geliştirdiği yenilikleri vermeye çalıştık. Bu yazıda da uygulama geliştiriciler için gelmiş olan yeni özellikleri, T-SQL’deki değişiklikleri özetlemeye çalışacağız. SQL Server 2005 ile birlikte programcılar için gelen en önemli iki özellik, .NET Framework desteği ve daha kullanışlı, yetenekli bir XML teknoloji desteğidir. .NET Framework desteği, VS.NET IDE’sinde SQL Server’in yönetimini, XML desteği de sunucunun farklı platform ve cihazla iletişimi sağlamaktadır.
Developerlar için sunulan yenilikleri şu başlıklarda toplayabiliriz: Okumaya devam et

SQL Server 2005’te yeni ne var – I [Yönetim]

2005’in Kasımında release edilmiş olan SQL Server 2005, Microsoft’un tıpkı SQL Server 2000’de olduğu gibi veri tabanı dünyasında attığı önemli bir adım olmuştur. Bu yeni versiyon,
Süreklilik ve Yönetilebilirlik(Availability and Manageability)
Güvenlik, Performans ve Ölçeklenebilirlik(Security, Performance and Scalability)
alanlarında daha gelişmiş özellikler sunmaktır. Bu özellikleri, SQL Server’in resmi sitesinden(https://www.microsoft.com/sql) derlemeye çalışacağız. Okumaya devam et

ASP.NET Page Life Cycle (Sayfa Yaşam Döngüsü)

ASP.NET tabanlı site hazırlarken gerek sunucu ile istemci arasındaki işleyişi izlemek gerekse web tabanlı özel kontrol geliştirirken request-response sürecindeki yol haritasını, Asp.NET yaşam döngüsünü bilmek sürece olan hakimiyetimizi artıracaktır. Asp.NET’in sayfa yaşam döngüsünde her request işleminde page nesnesi ve içindeki kontroller yeniden oluşturulur ve işlem sonucunda yok edilir. Bu oluşma-yok olma sürecinde bazı evre ve olaylar gerçekleşir. Bu evre ve olaylar, sayfa ve sayfa içerisindeki kontrollerin yaşam döngüsüyle ilintilidir. Burada Asp.NET yaşam döngüsünü hatırlayacak kadar burada özetlememiz faydalı olacaktır. Aşağıdaki tabloda sayfa ve kontrol bazlı yaşanan evreler gösterilmiştir. Okumaya devam et