Bu kitap, yeni nesil yazılım geliştirme platformu olan .NET teknolojisinin mimarisini ve tam anlamıyla nesne yönelimli bir dil olan "C# programlama" dilini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber yazılım geliştirme süreçinde karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılacağını ve sağlam bir yazılım tasarımının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır.

Kitap, nitelikli konu seçimiyle, sade ve düzgün Türkçe kullanımıyla, her bölümün sonunda verdiği özet ve sorularla, gerçek projelerden alınmış örneklerle, yeni gelişmeleri de içeriyor olmasıyla gerek yeni öğrenen gerekse deneyimli uygulama geliştiriciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ayrıca konuları yüzeysel değil bir mühendis yaklaşımıyla ayrıntılı ele alması bakımından üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik ve sosyal bilimlerde dört yıllık lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için de yararlı bir ders kitabı olma özelliğindedir.

Cilt 1. Programlama İlkeleri
Cilt 2. İleri Düzey Programlama ve Veritabanı Uygulamaları

1.Cildi satın almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
hepsiburada.com
kitapyurdu.com


2.Cildi satın almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
hepsiburada.comÖnsöz

.NET Framework hakkındaki en son güncel bilgileri içeren bu kitabın Microsoft yazılım platformunu öğrenmek isteyen yazılımcılara ve sektöre girmek üzere hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza yol gösterici olacağını düşünüyorum.

Türkçe teknik içerik yazılım sektöründe önemli bir eksiklik olarak durmaktadır. Bu çalışmanın da böylesi önemli bir açığı da kapatacağına inanıyoruz. Kitabın içeriğinin sadece teorik bilgi ile sınırlı kalmaması ve yazarın profesyonel hayattaki deneyimlerini de okuyucu ile paylaşıyor olması zengin içeriğine daha da fazla değer katmaktadır.

Bu kitapla Ahmet KAYMAZ'ın sektörümüze önemli bir katkı sağladığını düşünüyor ve kendisini böylesi ayrıntılı ve titiz çalışması dolayısı ile kutluyorum.

Mehmet EMRE
Microsoft Türkiye

IÇINDEKILER (Cilt 1)

Önsöz

Bölüm 1.    .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

      1.1.       .Net Framework Nedir?      15

      1.2.       Ortak Dil Yapısı, Ortak Veri Türü ve Ortak Dil Özellikleri  18

      1.3.      Yönetilen ve Yönetilmeyen Kod Nedir?     20

      1.4.       CLR (Common Language Runtime) Nedir?      20

      1.5.       Ara-dil (IL/MSIL)  ve Anında (JIT) Derleme     23

      1.6.      Framework Sınıf Kütüphanesi ( FCL)  24

      1.7.       Üst-Veri /Metadata      24

      1.8.      ILDASM ve ILASM Aracı       25

      1.9.      Bütünleşik-Kod /Assembly      27

      1.10.      Uygulama Alanı         31

      1.11.     Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama    33

      1.13.     Özet                              33

      1.14.     Sorular 

 

Bölüm 2.      Visual Basic .NET Programlama Diline Giriş

      2.1.       İlk Örneğimiz              36

      2.2.       Visual Studio.NET Arayüzü (IDE)      39

             2.2.1.      Visual Studio.NET Pencereleri      39

             2.2.2.    IDE Ortamında İlk Örnek  44

      2.3.       Özet                              45

      2.4.       Sorular

 

Bölüm 3.    Veri Türleri ve Değişkenler

      3.1.       Değer ve Referans Türleri 48

      3.2.      Uzayan İfadeler            52

      3.3.       Tür Karakterleri           52

      3.4.      Sabitler                         53

      3.5.       Veri Türleri Arasında Dönüşüm  54

      3.6.       Boxing ve Un-Boxing Dönüşüm  58

      3.7.       Option Derleme Seçenekleri     59

      3.8.       Literal Karakterleri     61

      3.9.      Anahtar Sözcükler ve Tanımlayıcılar 63

      3.10.      Nullable Veri Türleri 66

      3.11.     Özet                              67

      3.12.     Sorular

  

Bölüm 4.       Operatörler

      4.1.       Tekil Operatörler           69

      4.2.      Aritmetik Operatörler     70

      4.3.      İlişkisel Operatörler     72

      4.4.      Mantıksal Operatörler     72

      4.5.       Atama Operatörleri    75

      4.6.       bit-düzeyinde (Bitwise) Operatörler     76

      4.7.      Kaydırma Operatörleri    77

      4.8.      Değişken Türü (GetType) Operatörü 78

      4.9.      Operatörlerin Öncelik Sırası 79

      4.10.     Özet                              80

      4.11.     Sorular

 

Bölüm 5.      Döngü ve Kontrol Deyimleri

      5.1.       Koşul Deyimleri         83

      5.2.       Seçme Deyimi             87

      5.3.       Döngü Deyimleri         90

             5.3.1. while Deyimi             90

             5.3.2. do Deyimi                   91

             5.3.3. Do Until Döngüsü      92

             5.3.4. for Deyimi             93

             5.3.5. foreach Deyimi      94

      5.4.      Atlama/Dallanma Deyimleri   95

      5.5.       Temel Giriş/Çıkış İşlemleri    98

      5.6.       Özet                              99

      5.7.       Sorular 

 

Bölüm 6.    Dizi ve Matrisler

      6.1.       Tek-Boyutlu Diziler      102

      6.2.       Çok-Boyutlu Diziler :Matris ve Uzay      104

      6.3.       Karışık Boyutlu (Jagged) Diziler  105

      6.4.      System.Array ve Dizi İşlemleri      107

             6.4.1.      System.Array Özellik ve Yordamları      107

      6.5.      Dinamik Diziler        114

      6.6.       Özet                              115

      6.7.       Sorular 

 

Bölüm 7.      Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

      7.1.       Sınıf ve Nesne Kavramları      117

      7.2.       Sınıf ve Nesne Tanımlamak    120

      7.3.       Sınıf Üyeleri                   123

      7.4.      Yordamlar (Methods)      124

             7.4.1. Parametreler          127

                   7.4.1.1. Değer veya Referans Yoluyla Parametre Aktarmak  128

                   7.4.1.2. Yordamlara Değişken Sayıda Parametre Göndermek     130

             7.4.2. Yinelemeli/ Rekürsif Yordamlar 131

             7.4.3. Main() Yordamı      131

      7.5.      Yapıcılar (Constructors)      132

      7.6.      Yıkıcılar (Destructors)  133

      7.7.      Özellikler ve İndeksleyiciler      135

             7.7.1. Özellikler (Properties)     136

             7.7.2. İndeksleyiciler (Indexers) 139

      7.8.       Özet                              141

      7.9.       Sorular

 

Bölüm 8.    Statik Üyeler ve Harici Sınıflar

      8.1.       Statik Üyeler              143

      8.2.       Me Anahtar Sözcüğü      146

      8.3.       İsim-uzayı                147

      8.4.       Proje İçinde Sınıf Dosyaları Dâhil Etmek  149

      8.5.       Parçalı Sınıf                 151

      8.6.       Özet                              154

      8.7.       Sorular

 

Bölüm 9.      OOP'nin Temel İlkeleri

      9.1.      Soyutlama                    155

      9.2.      Sarmalama                    155

             9.2.1.      Erişim Belirleyiciler    156

      9.3.       Çok Şekillilik (Polymorphism)      159

             9.3.1.      Yeniden Yükleme    159

             9.3.2.      Arabirim Çok-şekilliği      162

             9.3.3.      Soyut Sınıf            166

      9.4.      Kalıtımsal Çok-şekillilik   167

             9.4.1.      Üye Gizlemek       175

             9.4.2.      Temel Sınıftaki Üye Erişim Sözcükleri (Mybase ve Me)      176

             9.4.3.      Yapıcı (Constructor) ve Yıkıcı (Destructor) Kalıtımı      181

             9.4.4.      Erken Bağlama ve Geç Bağlama    182      

             9.4.5.      Erişim Belirleyici Tablosu    183

      9.5.       Nesne Tabanlı Programlama (OBP- Object Based Programming) 183

      9.6.       Özet                              184

      9.7.       Sorular 

 

Bölüm 10.        Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik

                     (Struct, Enumeration, Attribute)  

      10.1.     Yap/ Topluluk         185

             10.1.1. Yapı/ Topluluk Üyeleri      187

             10.1.2.  Yapı ve Kalıtım      188

             10.1.3.  İçiçe Yapılar          189

             10.1.4.  Yapı ve Sınıf Arasındaki Fark      189

      10.2.      Numaralandırma        191

      10.3.      Öznitelikler (Attributes)    193

             10.3.1.      Conditional Özniteliği  196

             10.3.2.      Obsolete Özniteliği  197

      10.4.     Özet                              197

      10.5.     Sorular 

 

Bölüm 11.        Aykırı Durum Yönetimi

      11.1.     try, catch ve finally   199

      11.2.     Aykırı Durum Yaratmak      201

      11.3.      Kullanıcı Tanımlı Aykırı Durum Türü    202

      11.4.      System.Exception Üyeleri      203

      11.5.     Özet                              204

      11.6.     Sorular 

 

Bölüm 12.        Koleksiyon Nesneleri (Collection Objects) 

      12.1.      Koleksiyon Sınıfları      205

             12.1.1.  DiziListe (ArrayList)      206

             12.1.2.  ÇırpıTablosu (Hashtable)     210

             12.1.3.  SıralıListe (SortedList)    212

             12.1.4.  Yığın Yapısı          214

             12.1.5.  Kuyruk Yapısı (Queue)     217

             12.1.6.  bit Dizisi (BitArray)      220

             12.1.7.  CollectionBase ve DictionaryBase Sınıfları      224

      12.2.      Koleksiyon Arabirimleri     224

             12.2.1. ICollection Arabirimi   225

             12.2.2.  IList Arabirimi      226

             12.2.3.  IDictionary Arabirimi   227

             12.2.4.  IEnumerable Arabirimi   229

      12.3.      Generic Veri Türü    235

             12.3.1. Generic Sınıf ve Generic Yordam      237

             12.3.2.      Generic Mimarisinde Kısıtlama (Constraint) Kullanımı  240

             12.3.3.      Generic Koleksiyon Sınıfları      243

             12.3.4.      Generic Delegate   245

      12.4.     Özet                              247

      12.4.     Sorular 

 

Bölüm 13.        Delegeler ve Olaylar (Delegates and Events)

      13.1.      Delegeler                      249

      13.2.     Olaylar                          253

      13.3.      System.EventArgs Sınıfı 255

      13.4.      Dinamik Kontrol Örneği      256

      13.6.     Özet                              258

13.7.       Sorular

 

Bölüm 14.        Giriş/Çıkış Kullanımı

      14.1.     Dosya Yazma ve Okuma İşlemleri    260

             14.1.1.  Kanal (Stream) Kavramı    260

             14.1.2.  Byte ve Karakter Kanal Sınıfları 261

             14.1.3. Byte Tabanlı Dosya Okuma/Yazma (FileStream)    263

             14.1.4.  Karakter Tabanlı Dosya Okuma/Yazma      268

             14.1.5.  StringReader ve StringWriter Kullanımı  270

             14.1.6.  İkili Verileri Okumak ve Yazmak      270

             14.1.7.  MemoryStream Kullanmak       272

 

      14.2.     Dosya ve Klasör İşlemleri    273

             14.2.1.  Directory ve DirectoryInfo Sınıflarının Kullanımı  275

             14.2.2.  File ve FileInfo Sınıflarının Kullanımı  277

             14.2.3.  Path Sınıfının Kullanımı  278

      14.3.     Özet                              279

      14.4.     Sorular 

 

Bölüm 15.        Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri

      15.1.      Sözce/String Türünün Özellikleri  281

      15.2.     String Sınıfının Yordamları      283

      15.3.      StringBuilder Sınıfı    287

      15.4.      Karakter, Sayı ve Tarih Biçimlendirme Yöntemleri      289

      15.5.     Sayısal Biçim Belirleyicileri   290

      15.6.     Tarih ve Saati Biçimlendirmek      292

      15.7.      .NET’te Genelleştirme ve Yerelleştirme   294

      15.8.      Kültüre Bağlı Biçimlendirme 297

      15.9.      Kaynak Dosyaları  299

      15.10.      System.Resources Sınıfı Kullanımı  302

      15.11.      Yerelleştirmede Kaynak Dosyanın Kullanılması    304

      15.12.   Özet                              306

      15.13.   Sorular                         306

Bölüm 16.        Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

      16.1.     Tekil Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi     308

      16.2.     İkili Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi     309

      16.3.      İlişkisel Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi     310

      16.4.      Dönüşüm Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi     313

      16.5.     Özet                              316

      16.6.     Sorular                         316

Bölüm 17.        Yansıma (Reflection)      317

      17.1.     Tür Üyeleri Hakkında Bilgi Almak     317

      17.2.     Tür Üyelerini Çağırmak   321

      17.3.      Bütünleştirilmiş Koddan (Assembly) Tür Yüklemek  322

      17.4.     Özet                              328

      17.5.     Sorular                         328

 

Bölüm 18.  Çok Parçacıklı Programlama  (Multithreading Programming)

      18.1.      .NET’te Çok Parçacıklı Programlama   332

      18.2.      Parçacıkları Oluşturmak ve Çalıştırmak      333

      18.3.      Parçacıkları Bekletmek 334

      18.4.      Parçacıkların Sona Ermesini Beklemek  336

      18.5.      Parçacıkları Yok Etmek       338

      18.6.      IsBackground Özelliği      340

      18.7.      Parçacığın Durumunu Öğrenmek 341

      18.8.      Parçacık Öncelikleri       342

      18.9.      Parçacık Güvenliği ve Eşitleme    344

      18.10.      Monitor Sınıfını Kullanmak      346

      18.11.   Mutex Sınıfını Kullanmak      349

      18.12.      Semaphore Sınıfını Kullanmak      351

      18.13.   Özet                              351

      18.13. Sorular                     352

Bölüm 19.                Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı

                19.1.                Özel ve Genel Bütünleştirilmiş Kodlar                                           353

                19.2.                XML Tabanlı Açıklama / Kod Belgelendirmesi Oluşturmak                                                                            361

                19.3.                Özet                       367

                19.4.                 Sorular                                   367

 

Bölüm 20. Windows Form Uygulamaları (GUI)

      20.1.      Windows Uygulamaları Olaya Dayalıdır      369

      20.2.     İlk Windows Uygulama Örneği      371

      20.3.      VS.NET Panelleri ve Menüleri   374

      20.4.      Windows Form Kontrolleri      376

      20.5.      Windows Uygulamalarında Yaygın Kullanılan Kontroller 387

      20.6.     Menü ve Araç Çubuğu Kontrolleri      392

      20.7.      Diyalog Kontrolleri      394

      20.8.     Belge Yazdırma Kontrolleri      402

      20.9.     Veri Kontrolleri            408

      20.10.   Cristal Report  Kontrolleri      411

      20.11.   MDI Uygulamaları  426

      20.12.      Kurulum Projesi Hazırlamak      426

      20.13.   Özet                              431

      20.14.   Sorular                         432

 

Ek A:  UML Diyagramları

Kaynakça

Dizin


Cilt 2. 

İleri Düzey Programlama ve Veritabanı Uyg.

Bölüm 21.                               ADO.NET Mimarisi

Bölüm 22.                  ADO.NET Bağlantılı Sınıflar

Bölüm 23.                               ADO.NET Bağlantısız Sınıflar

Bölüm 24.                               DataSet Nesne Türleri

Bölüm 25.                               DataAdapter Kullanımı

Bölüm 26.             İleri ADO.NET Konuları

Bölüm 27.                               XML ve Uygulamaları

Bölüm 28.                 .NET Framework’te XML Programlama

Bölüm 29.                 LINQ Sorgulama Yöntemi

Bölüm 30.                 SQL ve XML için LINQ Kullanımı (DLINQ ve XLINQ)

Ek A:                                      .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

Kaynakça

Dizin

 

Teknik Bilgiler:

80 gr 1. hamur kağıt.

16,5x24 cm2