Aylık arşivler: Ekim 2011

Index’lerin Aktif/Pasif (Enabled/Disable) Yapılması

SQL Server 2000’de mevcut bir indexi aktif veya pasif yapamıyoruz. Sadece drop edebiliriz. Oysa bazı durumlarda örneğin optimizasyon işlemlerinde veya büyük aktarımlar için (DTS, BCP, BULK INSERT ) kısıtlı zamanlarda geçici olarak bazı indexleri pasif yapma ihtiyacı doğabiliyor. SQL Server 2005 ve sonrasında gelen ALTER INDEX komutu sayesinde bu işlem yapılabilmektedir. Okumaya devam et

SQL Satır Payı, Satır Yüzdesi

Raporlama amaçlı kullandığımız sistemler üzerinde en çok Ara Toplam (Sub Total) ve Alt Toplam (Grand Total) satırlarına ihtiyaç duyarız. Bunlarla birlikte özellikle karşılaştırmanın sözkonusu olduğu için verilerde özetlenmiş satırın tüm toplam içerisindeki payına yanı o satırın yüzdesine de (Percent To Total) ihtiyaç duyabiliriz. Bunun için SQL’de subquery yöntemi kullanılır veya SQL Server 2005 ile birlikte gelmiş olan OVER() fonksiyonu tercih edilir.
Okumaya devam et

SQL Örneklem ve Rastgele Kayıt Seçimi

T-SQL’de bir tablodan rastgele kayıt seçmenin farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan en popüler olanı NEWID() isimli sistem fonksiyonun kullanılmasıdır. Bu fonksiyon her çağrıldığında uniqueidentifier türünde tekil bir değer döndürür. Okuduğumuz tabloda her satır için bunu çağırıp listeyip bu alana göre sıralamamız yeterli olacaktır.
Okumaya devam et