CorFlags dönüştürme aracı

Visual Studio ile birlikte gelen CorFlags aracı PE image’a ait corflags section bölümünü dönüştürmek için kullanılır. Bu şu demek; bilindiği gibi .NET ortamında bir uygulama geliştirirken derleme işlemini istediğimiz 32-bit veya 64-bit ortamına göre gerçekleştirebiliriz. Bu durumda kullanılacak Assembly’ler ona göre aktifleştirilir. Yani uygulamayı 32-bit’e göre gerçekleştirirsek kütüphaneler aşağıdaki klasörden

…\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework\v2.0.50727

64-bit’e göre gerçekleştirirsek aşağıdaki klasörden okunur.

…\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v2.0.50727

.NET Framework’ün kendisinde olmayan bir Assembly’i kullanmışsak bunu uygulamanın config dosyasında belirtmemiz gerekiyor. Aynı şekilde 64-bit makinelerde türüne göre GAC_32, GAC_64 ve GAC_MSIL Global Assembly Cache klasörleri mevcuttur. 32-bit ortamlarda sadece GAC_32 ve GAC_MSIL klasörleri bulunur. GAC_MSIL klasörü platformu belirsiz yani AnyCpu olarak derlenmiş Assembly’leri içerir.

Bir uygulamayı aşağıdaki seçeneklere göre derleyebiliriz;

Anycpu – platform belirsiz
x86 – 32-bit platform
x64 – x64 platform
itanium – IA platform

.NET derleyicisi default olarak uygulamayı anycpu türünde derler. Bu da o uygulamanın hem 32-bit hem de 64-bit ortamında çalışabileceğini belirtir. Bu nedenle portable assembly olarak isimlendirilir.

Fakat bazı durumlarda hazırladığımız bir uygulamanın mutlaka belli bir platformda örneğin ne olursa olsun hep 32-bit çalışmasını istediğimizde bu dönüştürmeyi CorFlags aracı ile gerçekleştirebiliriz.

Ben bu aracı daha çok bir Assembly’nin hangi platformda kullanılabileceğini öğrenmek için kullanıyorum. CorFlags şeklinde komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi bir sonuç elde edilir.

Version : v4.0.30319
CLR Header: 2.5
PE : PE32+
CorFlags : 0x9
ILONLY : 1
32BITREQ : 0
32BITPREF : 0
Signed : 1

Bu alanlar uygulamanın hangi .NET Framework versiyonunda built edildiğini, CLR versiyonunu gibi bilgileri belirtir. Örneğin bu dosya için PE değerinin PE32+ olması bu assembly’nin 64 bit olduğunu gösterir.

CorFlags aracını kullanmak için Visual Studio Command Prompt üzerinden çalıştırmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir