Aylık arşivler: Ağustos 2007

Statik Sınıflar (Static Classes) C#

Önceki yazıda, bir sınıfın statik üyelerine erişmek için o sınıftan bir nesne oluşturmamıza gerek kalmadığını doğrudan sınıfın adını kullanarak erişebileceğimizi hatta bu üyelere, oluşturulmuş bir instance üzerinden erişilemeyeğini söylemiştik. İçerisinde sadece statik üye içeren bir sınıfı ele aldığımızda hiç bir zaman bu sınıftan türemiş bir nesneye ihtiyacımızın olmayacağını söyleyebiliriz ama bu durum, bu sınıftan instance oluşturamayacağımız anlamına gelmemektedir. Okumaya devam et

Statik Üyeler (Static Members) [ C# / VB.NET ]

.NET Framework’ta nesneler, statik(static) veya statik olmayan(non-static) üyelerden oluşur. Statik olmayan üyeler, class’tan türetilmiş nesnenin üyeleridir, sınıftan kaç nesne türetilmişse bu üyelerin o kadar kopyası bulunur, bir nesneye ait üyenin değerinin değişmesi, o üyenin diğer nesnelerdeki değerini etkilemez. Statik üyeler ise, doğrudan class’ın kendi üyeleri olup class’tan üretilen nesneden bağımsız hareket ederler. Tüm nesnelerin ulaşabileceği ortak bir bellek alanında tutulur. Bu nedenle statik üyelere erişmek için class’tan bir nesne oluşturmaya gerek yoktur. Bu da statik üyelerle işlem yapmayı hızlandırır. Bütün statik üyeler, değer veya referans türü olup olmamasına bakılmaksızın hafızanın heap alanı üzerinde depolanır. Bu heap alanına 8 byte’lık bir pointer işaret eder. Kaç tane instance’in yaratıldığı önemli olmayıp her zaman tek bir hafıza slotu varlık gösterir. Okumaya devam et

C# Yield Sözcüğü (Yield Keyword)

C# 2.0 ile birlikte gelmiş olup iterasyon işlemlerini daha kısa ifadelerle oluşturmayı sağlar. Foreach() metodu gibi IEnumerable türündeki bir metodun foreach yöntemiyle hangi değerleri döndüreceği, yield anahtar sözcüğüyle belirlenir. Böylece her iterasyon için farklı bir değer gönderme imkanına sahibiz. Yield sözcüğü, “return” veya “break” ifadesiyle birlikte kullanılır. “return” ifadesi, geriye değer döndürmesini, “break” ifadesi ise o adım için iterasyon yapmamasını sağlar. Okumaya devam et

Anonymous Methods (İsimsiz Metodlar) [C#]

2.0’dan önceki C# sürümlerinde bir delegate’i tanımlamak için daha önce tanımlanmış bir metod(named method) kullanmak gerekirdi. C# 2.0 ile birlikte C++’taki inline metodlar gibi isimli metod zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup isimsiz metod da kullanılma imkanı sunulmaktadır. Anonymous Method sayesinde bir kod bloğunu, delegate tanımlamasında parametre olarak geçebileceğiz. Delegate çalıştığı zaman kendisine parametre olarak geçilmiş kod bloğunu çalıştırır. Okumaya devam et

Sabahattin Ali – Kürk Mantolu Madonna

“Kürk Mantolu Madonna” kitabı, edebiyat tarihimizde önemli yeri olan hayatı hüzünle yoğrulmuş Sabahattin Ali’nin 1943 yılında yazdığı “bir hüzünlü aşk öyküsü”dür. Romanın baş karakterleri Maria Puder ve Raif Efendi’dir. Öykü yalnızca bir aşk öyküsü olmaktan öte, hayatın gerçekçiliğini dile getiren, aşkın olanaksızlığını sorgulayan, insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran, okuyucuyu çoğu yerde Raif’le aynı duygulara boğan bir psikoloji kitabıdır. “Aşk dağıldıkça azalan birşey değildir.” ifadesiyle günümüzde aşk dahil her şeye rakamlarla yaklaşan ve onlara biçtiği kısıtlı ömür geldiği zaman hayatından hemen çıkaran modern insana kaybettiği şeyleri hatırlamasını ve kaybetme karşısındaki duyarsızlığını adeta yüzüne çarpmaktadır. Okumaya devam et