Aylık arşivler: Ocak 2008

SQL Server Data Replication (Veri Yineleme) – II

Önceki yazıda replikasyonla ilgili terminolojiyi anlatmaya çalıştık. Bu yazıda SQL 2000 ve 2005 üzerinde replikasyon türlerinin nasıl kurulacağını örneklendirelim. Aynı makine üzerinde koşan iki tane SQL Server 2000 instance’imiz var. Birinin adı WXX diğerinin adı WXX\KAFKA. WXX sunucusunu yayıncı ve dağıtıcı, WXX\KAFKA sunucusunu da abone olarak yapılandıracağız. WXX üstündeki KAYNAK isimli veritabanını yayınlayacağız. Sunucuları ilklendirmek ve full backup’ın snapshot klasörüne sorunsuz yüklenmesi ve diğer işlemler için SQL Server Agent servisinin yetkili bir domain ile başlatmak doğru bir çözüm olur. Okumaya devam et

SQL Server Data Replication (Veri Yineleme) – I

SQL Server’in sürekli kullanılabilirlik için desteklediği işlemlerden biri de replication modelidir. Replication kısaca verileri merkezi konumdan alıp farklı konumlarda yedekleme işlemidir. SQL Database Replication modelinde kullanılan kavramları açıklayıp bu modelin nasıl oluşturulacağını örneklendirelim. Replication yöntemi tüm SQL Server’in tüm sürümlerinde gerçekleştirilebilir. Express sürümü, Merge ve Transactional replication yöntemlerinde sadece subscriber olarak kullanılabilir.
Publisher (Yayıncı): Üye veritabanlarına veri gönderen merkezi sunucu ya da veritabanı. Replikasyondaki kaynak verinin bulunduğu yerdir.
Subscriber (Abone): Merkezi veritabanından verileri alan sunucu ya da veritabanı. Abonele varsayılan olarak merkezi veritabanının salt-okunur (read-only) kopyasına sahiptir ancak farklı bir konfigürasyonla abonelerde de değişikliğe izin verilebilir veya yapılan değişiklikler merkezi veritabanına yansıtılabilir.
Distributor (Dağıtıcı): Yayıncı ile abone arasındaki veri akışını yöneten sunucu. Bu amaçla < ı>distribution isimli veritabanına sahiptir. Bu veritabanında veri ve şema bazında yapılmış değişiklikler tutulur. Bir veritabanı sunucusu aynı anda hem publisher hem de distributor rolünde olabilir.
Article (Makale): Yayıncı tarafından yayınlanan içerik. VTYS’de üye sunuculara gönderilecek veritabanı nesneleridir (table, view, stored procedure). Makale koleksiyonu publication (yayın) olarak tanımlanır.
Push ve Pull Subscription (Abonelik gönderme ve çekme): Push subscription’da distributor verileri subscriber veritabanına kopyalar. Bu yöntemde işin yükünü distributor çeker. Pull subscription’da ise subscriber kendisi distributor’dan verileri çeker yani işin yükü abonelere verilmiş olur. Okumaya devam et

SQL Server Log Shipping (Günlük Gönderme)

SQL Server yüksek erişilebilirlik çözümlerinden olan Log Shipping modelinde öncelikle aktif (birinci) sunucunun full backup’ı alınıp ikinci sunucuya kopyalanır ardından belirli peryodlarda birinci sunucunun log backup’ı alınıp ikinci sunucuya kopyalanır. Böylece iki sunucununun veri tabanı düzeyinde aynı olması sağlanmış olur. SQL Server 2000 üzerinde log shipping işlemi için Enterprise Manager’ın Database Maintenance Plan Wizard aracı kullanılır. Bu aracı kullanmadan önce aşağıdaki notları dikkate almamız gerekir. Okumaya devam et

SQL Server Yüksek Erişilebilirlik (High Availability)

SQL Server, Oracle gibi büyük ölçekli veri tabanı sistemlerinin özellikle kurumsal uygulamalarda tercih edilme nedenlerinden biri daha fazla yüksek erişilebilirlik(High Availability) sunmalarıdır. Yüksek erişilebilirlik, 7×24 çalışan sistemlerin gerek otomatik gerekse manual sebeplerden dolayı yazılım veya donanımdan kaynaklanacak kesintilere uğramaksızın hizmet vermesidir. Internet gibi dağıtık ortamlarda hizmet veren sistemlerin kısa da sürse kesintiye uğraması önemsenecek maddi kayıplara neden olabilmektedir. Büyük yazılım firmaları sistemlerin 7×24×365 hizmet vermesini garanti etmek için çeşitli çözümler sunmaktadır. Kurumların fiyat-performans ikilisini gözönünde bulundurarak bu çözümlerden birini uygulaması gerekir. Okumaya devam et