Aylık arşivler: Nisan 2008

Sql Server Reporting Services – 7 / Report Builder

Bundan önceki makalelerde Report Designer, Sql Server Management Studio, Report Manager gibi araçlar kullanarak SQL Server Reporting Services ile ilgili senaryoları örneklendirdik. Bu senaryolar çoğu kullanıcıların rapor tasarlamaları gerekmeksizin sistem yöneticisi tarafından hazırlanmış olan standart raporlar aracılığıyla güncel verileri çekmesini sağlamaktadır. Microsoft son kullanıcıları da (masaüstü kullanıcılar, iş analistleri) unutmayıp SSRS’in Ad-Hoc Reporting (Anında raporlama) senaryosuna da desteklemesini sağlamıştır. İçerisine heterojen kullanıcıların bulunduğu kurumsal uygulamalar için hazırlanan Ad-Hoc Reporting, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarına göre raporlama yapabilmeleridir. SSRS bu amaçla Report Builder isimli aracı sunar. Kullanıcılar bu araç sayesine farklı rapor türünde farklı kontroller kullanarak o anki ihtiyaca göre rapor tasarlayabilirler. Peki bu nasıl mümkün olacak. Okumaya devam et

Sql Server Reporting Services – 6 [Programlama]

Sql Server Reporting Services yazı dizisinin en önemli kısmına geldik. SSRS aracının nasıl programlanacağını, RDL veya RDLC dosyalarının nasıl kullanılacağını örneklendireceğiz. Önceki bölümlerde adım adım bir raporun tasarlanmasını, farklı SSRS senaryolarının oluşturulmasını, Table, Matrix ve Chart kontrollerini kullanarak raporların detaylandırılmasını, parameterik raporların hazırlanmasını yazmış ve örneklendirmiştik. Bu bölümde ise RDL dosyası üzerinde konuşacağız. Bu dosyanın kullanım alanlarına bakacağız. Okumaya devam et

Sql Server Reporting Services – 5 [Grafik / Chart]

Sql Server Reporting Services aracı raporları Excel, PDF, MHTML formatında dışarı verdiği gibi etkili bir özelliği olarak rapor verilerini grafiksel olarak gösterebilme yeteneğine sahiptir. Programcılar için de bu aracın ev zevkli kontrolü chart kontrolüdür diyebiliriz. Bu kısa yazıda bu kontrolü örneklendireceğiz. Okumaya devam et

Sql Server Reporting Services – 4 [Alt Rapor, Parametrik Rapor]

Yazının 4.bölümünde bir rapordan başka bir rapora atlamayı, alt rapor oluşturmayı ve en çok kullanılan parametrik raporları işleyeceğiz. Bazı karmaşık raporlarda raporlar arasında bağlantı kurup bir rapordan diğerine atlanılmak istenilebilir. Ana rapordan alt rapora (sub report) geçmek için link oluşturulur. Bir linki oluşturmak için Layout üzerindeki kontrole ait Properties penceresinden Action özelliği kullanılır. Link tıklandığı zaman diğer rapora geçmek için üç yöntem sunulur. Okumaya devam et

Sql Server Reporting Services – 3 [Expression’lar]

Bu bölümde raporlar üzerinde yönetimimizi, yönlendirmemizi nasıl artıracağımızı, rapor ifadelerini(expression), rapor içerisinde özel kod yazımı ve dışarıdan bir kütüphaneyi, dll dosyasını nasıl kullanacağımızı örneklendireceğiz.
Expression’lar rapor içerisindeki alanlarda gösterilecek değerleri özelleştirmek için kullanılan ifadelerdir. Bu ifadeler bir formül olduğu gibi Dataset içerisindeki bir kolona da işaret ediyor olabilir. Expression’lar aracılığıyla rapor içerisinde kısa kodlar yazarak farklı yönlendirmeler yapılabilir. Okumaya devam et

Sql Server Reporting Services – 2 [İlk Örnek]

Sql Server Reporting Services’ın ikinci yazısında bir raporun nasıl tasarlanacağını, RDL dosyasının nasıl oluşturulacağını, raporların nasıl yayınlanacağını, Report Manager arabirimini, gerektiği zaman raporların otomatikleştirilmesi ve Matrix, Table, List, Chart kontrollerinin örneklendirilmesini yazacağız. SSRS tasarımı ve düzeni VS.NET içerisinde “Business Intelligence” türünde bir projeyle gerçekleştirilir. Bu projeyi hem manual hem de VS.NET’in sunduğu sihirbaz aracılığıyla gerçekleştirebiliriz. Bununla ilgili basit bir örnek yapalım. Okumaya devam et

Sql Server Reporting Services – 1 [Başlangıç]

Günümüz uygulamalarında veritabanı işlemleri önemli bir alana sahiptir. Bununla birlikte verilerin daha verimli kullanılması için farklı teknikler kullanılarak analizler yapılır. Bu sürecin en önemli bacağı güçlü kolay ve ihtiyaçları karşılayan bir raporlama aracının kullanılmasıdır. Gerek OLTP gerekse OLAP kaynakları için birçok firmanın raporlama aracı bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları Business Objects (Crystal Reports), Cognos ve Actuate aracıdır. Bu bölümde Microsoft’un ürünü olan SQL Server Reporting Services aracını inceleyeceğiz. İş dünyasının farklı birimlerden kısa zaman geniş yer bulmuş olan bu aracın mimarisini, bileşenlerini, örnek kullanımını göreceğiz.
SQL Server Reporting Services (Raporlama Servisleri), SQL 2000 ile birlikte bir ek olarak sunulmuş olup SQL Server veya OLE DB ve ODBC tabanlı farklı veri kaynakları üzerinde raporlama yapmak için kullanılır. SQL 2005 ile birlikte daha da olgunlaşan bu ürün piyasadaki diğer araçlara göre yapılandırılması ve kullanımı kolay olan bir araçtır. Reporting Services, SQL Server 2005’in bir parçası haline getirilmiş olup SQL Server içerisinde bir servis olarak sunulur. Bu aracı kullanarak veri kaynaklarındaki sorguların sonuçları XML, CSV, TIFF, EXCEL, PDF, Tek dosyalı Web sayfası(Multipart MIME Message-MHTML) formatında dışarı verilebilir. Bu aracın en güzel yanı Microsoft tabanlı birçok ürünle ilişkili çalışıyor olması, SOAP ve WMI arabirimlerini destekliyor olması ve .NET uygulamalarında gömülü olarak kullanılıyor olmasıdır. Ayrıca web üzerinden raporlara erişilmesini sağlayan arayüze ve rapora abone olmuş kişilere otomatik belirlenmiş formatta gönderilebilir özelliğe sahiptir. Burada bu işlemlerin detayına girmeyeceğiz fakat vereceğimiz örnekle genel olarak Reporting Services üzerinde nasıl bir rapor oluşturulacağı konusunda fikir sahibi olabileceğimizi düşünüyorum. Bir windows servisi olarak çalışan reporting services aracı, ilk kurulduğunda IIS üzerinde otomatik olarak ilgili web ayarlarını kurar. Okumaya devam et