Aylık arşivler: Haziran 2012

DBCC INPUTBUFFER Kullanımı

SQL Server üzerinde sistemin durumunu izlediğimizde o anda çalıştırılan SQL ifadelerini, scriptlerini görmek isteriz. Bu amaçla genellikle sp_who veya sp_who2 komutlarını kullanarak ilgili SPID’ye erişilir. O oturumdaki SQL cümleciğine erişmek için DBCC INPUTBUFFER komutu çalıştırılır. Bu komuta SPID değeri parametre olarak verilir.

DBCC INPUTBUFFER(60)

Bu komuta alternatif olarak dm_exec_requests DMV tercih edilebilir. Böylece her iki yöntemle de bir oturumdaki en son çalıştırılan SQL ifadesini görmüş oluruz.

SELECT 
  SQLStatement    =
    SUBSTRING
    (
      qt.text,
      er.statement_start_offset/2,
      (CASE WHEN er.statement_end_offset = -1
        THEN LEN(CONVERT(nvarchar(MAX), qt.text)) * 2
        ELSE er.statement_end_offset
        END - er.statement_start_offset)/2
    )
    
FROM sys.dm_exec_requests er
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(er.sql_handle) AS qt
WHERE er.session_id = 60

SQL Server Yüksek CPU Sorunu

Veri tabanı yönetim tarafındaki en büyük kabusumuz disk, işlemci ve bellek kaynaklarının yüksek ölçüde kullanılıyor olmasıdır. Bu yazıda SQL Server tarafından CPU kullanımını nasıl takip edeceğimizi ve yöneteceğimizi örneklendiriyor olacağız. Ayrıca CPU ile ilişki konusunda SQL Server yönetimi konusunda kullandığım farklı kaynaklardan edindiğim birkaç script paylaşıyor olacağım. SQL Server üzerindeki CPU kullanımını izlemek için sp_who2 komutu Activity Monitor veya DMV’ler ((Dynamic Management Views)) kullanılabilir. Sunucuda yüksek CPU kullanımına denk geldiğimizde bakacağımız ilk yer Task Manager aracıdır. Burada SQL Server’in yüksek CPU kullandığından emin olmamız gerekiyor. Task Manager içerisinde sqlservr.exe programının karşısında CPU kullanımı gösterilmektedir. Ardından SQL Server tarafına geçip tam olarak SQL Server’in hangi prosesin bu kaynağı kullandığını takip ederiz. Bunun için kullanacağımız Performance Monitor (perfmon) aracını kullanacağız. SQL Server, her bağlantı için tekil bir numara verir. SPID (SQL Server Process ID) olarak bilinen bu numara tam olarak hangi bağlantıya odaklanmamız konusunda yönlendirici olacak. 1 ve 50 aralığındaki SPID’leri SQL Server, kendisi kullanır. Kullanıcı bağlantılarını 50’den sonra olacak şekilde numaralandırır. SQL’deki her bağlantının işletim tarafındaki thread ile ilişkisini KPID (Kernel Process ID) numarası üzerinden sağlar. ID Thread olarak ta bilinen bu numara SQL tarafından bir thread açıldığı zaman Windows tarafından atanır. Windows tarafındaki thread’lari ayırt etmek için kullanılır. spid ve kpid ilişkisi için master.dbo.sysprocesses DMV’ye bakılabilir.


Okumaya devam et

SQL Server Cluster Node Sorgulama

T-SQL ile SQL Server Cluster altındaki düğüm ve paylaşılmış disklerini (Shared Drives) T-SQL komutlarıyla sorgulamak isteyebiliriz.

SQL Server’in üzerinde koştuğu mevcut node’u bulmak için

SELECT SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBIOS') AS [Mevcut Node Adı] 

SQL Server’in node’larını listelemek için

SELECT * FROM fn_virtualservernodes()

--Veya
SELECT * FROM sys.dm_os_cluster_nodes 

Cluster için kullanılan ortak diskleri listelemek için

SELECT * FROM fn_servershareddrives() 

--Veya
SELECT * FROM sys.dm_io_cluster_shared_drives