Aylık arşivler: Nisan 2007

SQL Server’da Sistem Stored Procedure’leri

Stored Procedure’ler veritabanı sistemlerinde genellikle toplu işlemler yapmak için kullanılan dışarıdan parametre alabildiği gibi dışarıya parametre verebilen, sadece yürütülebilir(execute edilir SELECT edilemez) önderleme gerçekleştirmiş nesnelerdir. SQL Server, bazı işlemleri daha kısa yoldan ve hızlı gerçekleştirmemiz için programlama veya yönetim ile ilgili sistem procedur’leri sunar. Bu procedur’lerin bazıları doğrudan T-SQL yazılmış bazıları da harici bir dil ile yazılarak bir kütüphane(.dll) içindeki fonksiyon olarak çalışan olarak çalışırlar bu tür procedure’ler master database’in altında bulunarak extended stored procedure denilir. Bu bölümde bize kolaylıklar sağlayan bu sistem procedur’leri işleyeceğiz. Okumaya devam et

Kolondaki Verileri Tek Satırda Göstermek(Concatenate İşlemi)

T-SQL’de iki string’i birleştirmek için CONCAT metodu kullanılır. Bazı durumlarda aynı satırdaki verileri değil alt altta durunda verileri birleştirmek isteyebiliriz. Bunun için klasik değer birleştirilme yöntemi kullanılır. Örneğin bir müşteriye ait ikinci bir tabloda row olarak duran birden fazla telefonunu, okuduğu gazeteleri, hobilerini okuyup tek bir satırda gösterme ihtiyacı duyabiliriz. Musteri ve MusteriTelefon tabloları olduğunu düşünelim.
Musteri
—–
1 Ahmet Kaymaz
2 Mehmet Kaymaz


MusteriTelefon
—–
1 (0212)111
1 (0533)111
2 (0216)111
2 (0542)111

İlk işlem olarak örneğin ID’si 1 olan Ahmet Kaymaz’ı telefonlarını birleştirerek getirelim. Bunun için tipik string birleştirmesi yapacağız. Okumaya devam et

Windows Formunda sistem menüsünü yönetmek

Windows ortamında geliştirdiğimiz desktop tabanlı exe programındaki her formun task barında standart pencere yönetim menüsü çıkar. Pencerenin ikonu tıklandığında, title bar veya taskbar sağ tıklandığında görünen bu sistem menüsü formun türüne göre farklılık gösterse de genellikle, Restore, Move, Size, Minimize, Maximize ve Close eventleri içerir. Uygulamalarımızda bu menüyü yönetmek isteyebiliriz örneğin oradaki default menüden bazılarını disable etme ihtiyacı doğabilir veya birçok programda gördüğümüz “About” bölümünü ekleyebiliriz. Sistem menüsünü yönetmek için .NET plaftormunda özel bir kütüphane bulunmamaktadır. Bunu sağlamak için Windows API’si kullanılır. Okumaya devam et

Windows Form’unu Yönetmek(ShowDialog-Show metodları)

Bir desktop uygulaması yazılırken uygulama içerisinde ana bir Form(Main Window) üzerinden birden fazla Form açıp kapatma ihtiyacımız doğar. İkinci formu açarken modal(kipli) veya modeless(kipsiz) pencere tipi kullanılır. Modal olarak açılmış pencereler, pencere kapatılmadığı sürece alttaki pencerelere erişime izin vermeyendir. Programlardaki “Dosya Aç” penceresi bu türden bir penceredir. Bu penceredeki işimizi bitirip pencereyi kapatmadığımız sürece programın diğer ekranlarına geçemeyiz. Modeless olarak tanımlanmış pencere tipinde ise ikinci pencere açıkken de alttaki pencereye erişilir (Non-Modal Windows). Word programındaki “Find and Replace” penceresi bu türden bir penceredir. Modal pencere tipini daha çok dialog window denilen iletişim kutuları için tercih ederiz. İletişim kutuları kullanıcıya bir uyarı vermek veya kullanıcıdan bilgi girişi almak için hazırlanmış özel pencerelerdir. Bir Main form üzerinde alt formları açmak için de Modeless pencere tipi yaygın olarak kullanılır ama bazen de Modal pencere tipi de tercih edilir. Peki bu durumda bu basit farkın dışında neye dikkat edilmelidir. Okumaya devam et

ASP.NET kontrollerin ReadOnly veya Disable edilmesi

Web uygulamalarımızda form kontrollerini, kullanıcının müdahelesini engellemek için readonly veya disable ederiz. Bütün ASP.NET Web kontrollerinin Enabled property’si bulunur. Bu property’inin değerini false olarak seçtiğimizde kontrol, HTML elementi olarak render edildiği zaman disabled niteleğiyle işaretlenmiş olur.

Server tarafında bu şeklinde tanımlanmış kontroller, aşağıdaki şekilde render edilir.

Bu durumda IE veya Firefox tarafında bu elementler gri modda görünecek ve kullanıcının bu kontrollere fokuslanması veya değerini değiştirmesi engellenmiş olacaktır.
Textbox kontrolünde bu property’e ek olarak ReadOnly property’si bulunur. CheckBox, RadioButton, DropDownList, RadioButtonList, CheckBoxList gibi kontrollerde bulunmayan bu property, TextBox kontrolünün sadece okunabilir olmasını sağlar. Bu durumda TextBox kontrolü browser içerisinde gri modda girmeyecek(içindeki metnin rengi gri olmayacak) aynı zaman kullanıcının bu kontrole fokuslanmasına izin verilmiş olacaktır. Disabled gibi readonly durumunda da kullanıcı, kontrolün değerini değiştiremez. Disable ile ReadOnly arasındaki bu basitten farktan daha önemli bir fark bulunmaktadır. Okumaya devam et