Aylık arşivler: Ocak 2010

SQL Server Önceki Satırların Toplamı

Özellikle bazı raporlarda veri satırlarının yanına kendinden önceki satılardaki bir alanın toplamını yazma ihtiyacı duyabiliyoruz. Aşağıdaki gibi Satis isimli bir tablo olduğunu düşünelim.

Bu tabloda her dönemin karşısında o döneme ait ciro bulunmaktadır. Bu tablodaki verilere dayalı olarak aşağıdaki gibi bir sonuç elde etmek istiyoruz.

Okumaya devam et

Showplan SET ifadeleri ile Execution Plan gösterimi

SQL Server’deki bir sorgunun hangi yöntemle çalıştırılacağını SQL Server’in ürettiği Execution Plan’a bakarak anlayabiliriz. SQL Server’in sunduğu gösterim planı ifadelerini (Showplan SET statements) kullanarak o anki Execution Plan hakkında daha geniş bilgi alabiliriz. Sorguya ait execution plan’ı görmek için temel olarak aşağıdaki deyimler kullanılır.
SET SHOWPLAN_ALL ON
SET SHOWPLAN_TEXT ON
SET SHOWPLAN_XML ON
SET STATISTICS XML ON
SET STATISTICS PROFILE ON
SET STATISTICS IO ON
SET STATISTICS TIME ON Okumaya devam et

SQL SERVER 2008 – Surface Area Configuration

SQL Server 2005 ile birlikte “Surface Area Configuration” isimli ayrı bir programcık kurulur. Bu araç aracılığıyla SQL Server ve Analysis Services, SQL Server Agent, Full-Text Search, Integration Services, SQL Server Browser gibi SQL Server üzerinde çalışan alt servislerin yönetimi sağlanır. Ayrıca Ad Hod Remote Queries, CLR Integration, DAC, Database Mail, xp_cmdshell gibi veritabanı tarafında SQL dünyası dışındaki özelliklerin aktif veya pasifleştirilmesi sağlanır. Bu araca Start » Programs » Microsoft SQL Server 2005 altındaki Configuration Tools bölümden ulaşılır.

SQL Server 2008’te bu araç ayrı bir program olarak kurulmayıp Policy Based Management kapsamında sunulmaktadır. Policy Based Management, SQL Server üzerinde oluşturulmuş olan kuralların yönetildiği alandır. Policy Based Management altında yeni policy (kural) oluşturulabilir veya mevcut policy’ler yönetilebilir. PBM altındaki Facet bölümü policy oluştururken kullanabileceğimiz temel özellikleri içermektedir. “Facet” kavramını SQL Server üzerinde veritabanı yöneticisi tarafında yönetebilecek özellikler olarak tanımlayabiliriz.

Konuya geri dönecek olursak “Surface Area Configuration” yönetimini SQL Server 2008’de Facets bölümü altında yapabiliyoruz.