Aylık arşivler: Eylül 2009

UML ve UML Diyagramları – II

Bağıntı/İlişki Sınıfları (Association Classes)
Bağıntı sınıfı, iki nesne arasında kurulmuş bağıntı ile başka bir sınıfın ilişkilendirilmesidir. Bu yöntem ana nesneler arasındaki bağıntının kendisine yeni nitelikler kazandırmak için kullanılır. Örneğin öğrenci-ders bağıntısında öğrencinin kayıt tarihi, kayıt ücreti ve kredisi gibi nitelikler ancak öğrenci o derse kayıt olduktan sonra anlam kazanır. Bu nitelikleri bağıntının kendisine tanımlamak gerekir. Diyagram üzerinde bağıntı sınıfları bağıntıya kesik çizgi ile bağlanır. Okumaya devam et

UML ve UML Diyagramları – I

Bir yazılım projesinde herşeyden önce o proje ile ilgili yol haritası olan proje taslağı oluşturulmalıdır. Proje taslağı onun başarısıyla doğru orantılı olup projenin zaman ve iş gücü açısından verimli sonuçlanmasını sağlar. Bu yöntem aynı bir inşaat projesinde olduğu gibi bir yazılım projesinde de başarı faktörü olarak karşımıza çıkar. Proje/iş tasarlamanın ilk adımı proje içerisindeki aktif oyuncuların anlayabileceği standart bir modelleme yapmaktır. Bir mühendislik yaklaşımı olan modelleme, karmaşık bir sistemin şekil ve metinlerle basit bir dil ile ifade edilmesidir. Okumaya devam et

Replication Drop Edilemediği Zaman

Suspect moduna düşmek veya başka nedenlerden dolayı replikasyonu kaldıramadan yeniden restore edilmiş veya attach edilmiş bir veritabanında replikasyonu kaldırıp yeniden kurmaya çalıştığımızda aşağıdaki hata mesajıyla karşılabiliriz.


TITLE: Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo
———-
SQL Server could not disable publishing and distribution on ‘Veri Tabanı Adı’.
———-
ADDITIONAL INFORMATION:
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
———-
Invalid object name ‘dbo.syssubscriptions’.
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 0, current count = 1.
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 0, current count = 1.
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 0, current count = 1.
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 0, current count = 1.
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 0, current count = 1.
Changed database context to ‘master’. (Microsoft SQL Server, Error: 208)

Okumaya devam et

VB.NET Kitabı Yayınlandı

En iyi VB.NET ve C# yazılım kitabı

VB.NET Programlama Dili
Cilt 1. Programlama İlkeleri
Bölüm 1. .NET Framework Temel Kavramları
Bölüm 2. VB.NET Programlama Diline Giriş
Bölüm 3. Veri Türleri ve Değişkenler
Bölüm 4. Operatörler
Bölüm 5. Kontrol Deyimleri
Bölüm 6. Diziler
Bölüm 7. Nesne Yönelimli Programlama
Bölüm 8. Statik Üyeler & Harici Sınıflar
Bölüm 9. OOP’nin Temel İlkeleri
Bölüm 10. Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik
Bölüm 11. Aykırı Durum Yönetimi
Bölüm 12. NET’te Koleksiyon Nesneleri
Bölüm 13. Delegeler ve Olaylar
Bölüm 14. .NET’te Giriş/Çıkış Kullanımı
Bölüm 15. Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri
Bölüm 16. Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi
Bölüm 17. Yansıma (Reflection)
Bölüm 18. Emniyetsiz Kod ve İşaretçiler
Bölüm 19. Çok Parçacıklı (Multithreading) Programlama
Bölüm 20. Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı
Bölüm 21. Windows Form Uygulamaları (GUI)
Ek A: UML Diyagramları
hepsiburada.com
kitapyurdu.com
ideefixe.com
Cilt 2. İleri Düzey Programlama
Bölüm 22. ADO.NET Mimarisi
Bölüm 23. ADO.NET Bağlantılı Sınıflar
Bölüm 24. ADO.NET Bağlantısız Sınıflar
Bölüm 25. DataSet Nesne Türleri
Bölüm 26. DataAdapter Kullanımı
Bölüm 27. İleri ADO.NET Konuları
Bölüm 28. XML Nedir?
Bölüm 29. .NET Framework’te XML Programlama
Bölüm 30. VB.NET 9.0 Yenilikleri
Bölüm 31. LINQ Sorgulama Yöntemi
Bölüm 32. SQL ve XML için LINQ Kullanımı
Ek A: .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri
Kitapların detaylı İÇİNDEKİLER bölümü için tıklayınız.