Aylık arşivler: Ekim 2007

Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama (Garbage Collection) – ÖZET

Program yazmada dikkat edilmesi gereken konulardan biri belleği en uygun şekilde kullanmaktır. Özellikle kurumsal uygulamalarda kullanılacak programların, kaynakları ekonomik ve ergonomik kullanması her zaman tercih nedeni olmuştur. Bir programcı başta bellek olmak üzere sistem kaynaklarını daima idareli kullanmalı ve meşgul ettiği alanı işi bittikten sonra serbest bırakmalıdır! Okumaya devam et

DataViewManager Nesnesi

DataSet içerisinde birden fazla tablo olduğu zaman her tablo için ayrı ayrı DataView nesneleri oluşturup tablo verilerini sorgulamak yerine tüm tablolar için ortak bir sorgulama hazırlamak daha mantıklı olacaktır. Bu işlem için DataSet nesnesinin DataViewManager türünde değer döndüren DefaultViewManager özelliği kullanılır. DataViewManager nesnesi, DataView nesnelerinin bulunduğu koleksiyon için tek bir sorgulama nesnesi oluşturur. Okumaya devam et

.NET’te Single Sign-On (SSO)

Single Sign-On (SSO), aynı veya farklı domain altındaki, farklı subdomain altındaki web uygulamalarında sözkonusu olup her uygulama için yeniden giriş yapmak yerine tek bir yerden giriş yapıp tüm uygulamalara otomatik olarak logon olabilme özelliğidir. SSO, farklı uygulamalara aynı kullanıcı adı ve şifreyle girildiği için kullanıcılara zaman kazandırır. Microsoft’un passport (Windows Live ID) veya birçok firmanın destek verdiği OpenId veya Sun’ın Java Identity Manager projesi, farklı web uygulamalardaki servislere tek bir noktadan giriş yapılması için geliştirilmiştir. Örneğin MSN Messenger, MSN Hotmail, MSN Müzik gibi passport network sitelerindeki servislerden yaralanmak için Windows Live ID’ye erişmek yeterli olmaktadır. Aynı şekilde özellikle intranet uygulamalarında kullanıcı Active Directory(AD) üzerinden login olduktan sonra AD yetkisi altındaki diğer sistemlere yeniden güvenlik bilgilerini girmeksizin Bu yazıda .NET tabanlı web uygulamalarımızda sözü geçen servislere benzer bir özelliği nasıl kuracağımızı örneklendireceğiz. Okumaya devam et

.NET’te Serileştirme & Ters Serileştirme (Serialization & Deserialization)

Serialization(serileştirme), bir nesnenin o anki durumunu(içeriğini) belli bir formata dönüştürüp geçici veya kalıcı bir kaynak üzerinde depolama işlemidir. Bu kaynak bir disk olabildiği gibi hafıza veya network üzerindeki bir akım da olabilir. .NET Framewok’ün birçok sınıfında gizli olarak kullanılan bu işlem daha çok .NET Framework’ün en önemli bileşenlerinden olan Remoting mimarisinde etkilidir. Bu mimaride veriler, serileştirilerek farklı uygulamalar arasında taşınır. Serileştirilmiş veriyi geri elde etme yani orijinal nesne haline çevirme işlemini de deserialization(ters-serileştirme) denilir. Okumaya devam et