Environment Sınıfı Kolay Ulaşım Sağlar

Bilindiği gibi işletim sistemlerinde sistem üzerindeki tüm uygulamalar tarafından erişilebilen Ortam Değişkenleri (Environment Variables) bulunur. Bu değişkenler uygulamaların ortamla ilgili ihtiyaç duyacağı bilgileri sunar. Örneğin işletim sisteminin hangi sürücüye kurulduğu, geçici dosyaların hangi klasörde saklanacağını bu değişkenlerden öğrenir. Ortam değişkenleri local(yerel) ve system(sistem) olmak üzere iki türde tanımlanır. Yerel değişkenler kullanıcıya özgü olup kullanıcı işletim sistemine giriş yaptığından düzenlenir. Sistem değişkenleri ise işletim sistemi bazında yani tanımlı tüm kullanıcılar için geçerli değişkenlerdir. Örneğin %USERNAME% değişkeni yerel bir değişken olup o anda oturum açmış kullanıcının kullanıcı adını döndürür. %WINDIR% ise sistem türünde bir değişken olup işletim sisteminin klasörünün yolunu belirtir. Bunlara benzer, %COMPUTERNAME%, %USERDOMAIN%, %DATE% , %TIME%, %TEMP%,%PATH%, %PATHEXT%, %OS% gibi değişkenler kullanılır.
Bu değişkenleri düzenlemek için Bilgisayarım (My Computer) ikonu sağ tıklanıp Özellikler (Properties) iletişim penceresi açılır ve buradaki Gelişmiş (Advanced) sekmesini kullanılır.

NET Framework’te ortam değişkenlerini okumak için System.Environment sınıfı kullanılır. Aşağıdaki örnekte makinede hangi işletim sisteminin kurulu olduğu ve bilgisayarın adı yazdırılmıştır.

Console.WriteLine("Makine adı: {0}", Environment.MachineName);
Console.WriteLine("İşletim sistemi: {0}", Environment.OSVersion.ToString());

Makine adı: AKAYMAZ
İşletim sistemi: Microsoft Windows NT 5.0.2195 Service Pack 4

Bu sınıfın GetEnvironmentVariable() yordamı kullanılarak ismi bilinen bir değişkenin değeri de okunabilir.

Console.WriteLine("Geçici klasör: {0}", Environment.GetEnvironmentVariable("TEMP"));

Geçici klasör: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp
Aşağıdaki örnekte sistem üzerinde tanımlı tüm değişkenler listelenmiştir.

using System.Collections;

//...

IDictionary ortamDegiskenler = Environment.GetEnvironmentVariables();

foreach (DictionaryEntry oD in ortamDegiskenler)
{
    Console.WriteLine("{0} = {1}", oD.Key, oD.Value);
}

Environment Sınıfı Kolay Ulaşım Sağlar” hakkında 0 yorum

  1. Yeliz

    Ben de eklemiş olayım.Environment sınıfının SpecialFolder özelliği sayesinde kullanıcının Desktop, Cookies, History, System, ProgramFiles gibi özel klasörlerine de erişilebilir. Mesela kullanıcı masaüstünün desktop konumu şu şekilde okunur.string masaustuAdres= Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir