Backup / Restore / Index Reorganize İşlemi Ne kadar Sürecek

Geçen gün virtual device üzerinden restore işlemi yaparken bu işlemin tahminen ne kadar süreceğini öğrenmek istedim. Veritabanı RESTORING modunda görünüyor ancak bu işlemi yapan Agent network üzerinden çalıştığın için hiçbir yerde percent değeri yazmıyord.
Konuyu biraz araştırınca sys.dm_exec_requests isimli DMV’deki percent_complete kolonunun Backup / Restore / Index Reorganize işlemleri için yüklendiğini öğrendim.

SELECT command,
    session_id,
    percent_complete,
    DATEADD(ms, estimated_completion_time, GETDATE()) AS estimated_completion_time,
    start_time
FROM  master.sys.dm_exec_requests
WHERE  percent_complete > 0

Bu sorguda işlemin ne zaman başladığı, ne kadarının tamamlandığı ve tahmini ne zaman biteceğini döndürmektedir. Eğer o esnadan birden fazla işlem varsa aşağıdaki script aracılığıyla sadece BACKUP / RESTORE işlemi sorgulanabilir.

SELECT command, s.text, start_time,percent_complete,
CAST(((DATEDIFF(s,start_time,GetDate()))/3600) as varchar) + ' hour(s), '
+ CAST((DATEDIFF(s,start_time,GetDate())%3600)/60 as varchar) + 'min, '
+ CAST((DATEDIFF(s,start_time,GetDate())%60) as varchar) + ' sec' as running_time,
CAST((estimated_completion_time/3600000) as varchar) + ' hour(s), '
+ CAST((estimated_completion_time %3600000)/60000 as varchar) + 'min, '
+ CAST((estimated_completion_time %60000)/1000 as varchar) + ' sec' as est_time_to_go,
dateadd(second,estimated_completion_time/1000, getdate()) as est_completion_time
FROM sys.dm_exec_requests r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) s
WHERE r.command in ('RESTORE DATABASE', 'BACKUP DATABASE', 'RESTORE LOG', 'BACKUP LOG')

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir