SQL Server’de Uyarı Log Dosyaları Yönetimi

SQL Server’de kullanıcıların girişlerini, hataları, uyarıları, backup sonuçları gibi iç sistemle veya kullanıcı işlemleriyle ilgili mesajları Log dosyalarına yazar. Bu dosyalar varsayılan olarak SQL Server’in kurulum klasörünün altıdaki Log klasörünün altında bulunur.
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Log
Bu klasörün altında ERRORLOG.1, ERRORLOG.2, ERRORLOG.3 . şeklinde dosyalar oluşturulur.
SQL Server her servis yeniden başladığında o tarihe ait yeni bir dosya oluşturur bir sonraki açılışa kadar aynı dosyayı log verilerini yazar. Bu da özellikle çok uzun süre açık kalan canlı sistemlerde log dosyalarının büyümesine neden olmaktadır. Bu da servisin dosyayı parse etmesi, sistem yöneticininin dosyada bir mesaj aramasını ağırlaştırır. Burada bir optimizasyon yapmak adına servisi kapatmadan SQL Server’in bundan sonra yeni bir log dosyasını oluşturmasını sağlayabiliriz. Bunun sp_cycle_errorlog prosedürü veya DBCC ERRORLOG komutu kullanılır. Bunlar birini çalıştırdığımızda otomatik olarak yeni bir log dosyası oluşacaktır. Böylece büyümüş olan log dosyaları daha küçük parçaları bölünmüş olur.
Burada diğer önemli konu SQL Server’in default olarak son 6 log dosyasını tutuyor olmasıdır. SQL Server’in dosyaları silmeden önce kaç dosya bırakacağını Management » SQL Server Logs menüsünü sağ tıklayıp Configure bölümünden ayarlayabiliriz.

“Configure SQL Server Error Logs” penceresindeki “Limit the number of error log files before they are recycled” seçeneğini aktifleştirip kaç dosyanın aktif olacağını belirleyebiliriz.

Sonuçta ne kadar log dosyası kayıtlarımızda bulunursa istenmeyen bir durum olduğundan o kadar eskiye gidip log dosyaları bizi yönlendirebilir.
SQL Server’de yönetimle ilgili log dosyalarını okumak için sys.xp_readerrorlog veya sp_readerrorlog prosedürleri kullanılır.
SQL Server’in güncel olarak kullandığı Error Log setine ait fiziksel dosyanın konumunu servis başladığında yazdığı log cümlelerinde aşağıdaki ifadeyi filtreleyerek öğrenebiliriz.

USE master
GO
xp_readerrorlog 0, 1, N'Logging SQL Server messages in file', NULL, NULL, N'asc'
GO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir