SQL Server Para Formatı

T-SQL kütüphanesinde içerisinde sayısal bir veriyi yerel para formatında gösterecek bir fonksiyon bulunmamaktadır. Ancak parasal değer MONEY formatında saklanmışsa bu değeri Management Studio üzerinde SELECT ettiğimizde ondalık ayraç (decimal symbol) bilgisini sunucudaki “Region and Language” alanından okuyarak düzenleyebilir.

DECLARE @X MONEY
DECLARE @Y NUMERIC(9,2)
SET @X=125075.25
SET @Y=125075.25
SELECT @X
SELECT @Y

Bu sorgunun sonucu sırasıyla aşağıdaki gibi görünecektir.
125075,25
125075.25

Görüldüğü gibi MONEY türündeki veri için ondalık ayraç olarak virgülü kullandı. Ayrıca veri türü MONEY olduğu zaman virgül ve nokta ayraçları sorun çıkarmadan çevrilebilir. Aşağıdaki iki ifade de “125075,25¨ değeri döner.

SELECT CAST('125075.25' as MONEY)
SELECT CAST('125,075.25' as MONEY)

Değeri gösterirken binlik ayraç (digit grouping) bilgisini de göstermek için CONVERT() fonksiyonu kullanılır. CONVERT fonksiyonuna 3. parametre 1 değeri verildiği zaman binlik ayraçı da göstermiş olacaktır.

SELECT CONVERT(VARCHAR(10), @X, 1)

125,075.25
CONVERT fonksiyonu sadece MONEY türündeki veriler için bu şekilde formatlama yapabilir. Değerin türü MONEY değilse önce MONEY türüne çevirmek gerekecek.

SELECT CONVERT(VARCHAR(10), CAST(125075.25 as MONEY), 1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir