SQL Server CPU ve Memory Bilgisi

Üzerinde çalıştığım veri ambarı projesi için gerekmişti. SQL üzerinden makinein sahip olduğu işlemci ve bellek bilgisini almak istedim. Bunun için aşağıdaki script kullanılabilir.

-- CPU bilgisini Registry'den alacağız
EXEC xp_instance_regread
'HKEY_LOCAL_MACHINE',
'HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0',
'ProcessorNameString';

-- CPU ve Memory bilgisi
SELECT cpu_count AS [CPU sayısı (mantıksal)]
,hyperthread_ratio
,cpu_count/hyperthread_ratio AS [CPU sayısı (fiziksel)]
,physical_memory_in_bytes/1048576/1024 AS [Toplam bellek miktarı (GB)]
FROM sys.dm_os_sys_info;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir