ASP.NET requestValidationMode ayarı

ASP.NET sayfasına POST işlemi yaptığımızda post edilen metin içerisinde “<>” gibi web safyaları için tehlike oluşturabilecek değerler gönderildiği zaman ASP.NET WP, “A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client” hatasını fırlatır. Bu hatayı engellemek yani kullanıcının bu tür değerleri girmesine izin vermek için ASP.NET sayfasının tanımlama satırına validateRequest=”false” ibaresi yazılır. Aynı şekilde uygulamadaki tüm sayfalar için bu ayarın geçerli olması için Web.Config dosyasına aşağıdaki gibi ekleme yapılabilir. Cross-site scripting (XSS) attack riskini engellemek için ASP.NET tüm sürümlerinde request validation özelliği varsayılan olarak aktifdir. ASP.NET’in önceki sürümlerinde bu doğrulama işlemi sadece ASPX sayfaları için yapılmaktaydı. 4.0 sürümüyle birlikte doğrulama işlemi doğrudan BeginRequest aşamasında devreye alınacak şekilde düzenlendi. Böylece uygulamaya gelen tüm istekler için yani sadece ASPX sayfaları değil, Web Servisi çağırma, HTTP handler çalıştırma gibi tüm ASP.NET kaynaklarına istek gönderildiği zaman doğrulama işlemi devreye alınmış oldu.
Bazı durumlarda .NET Framework 4.0 altında eski sürüm ugyulamalarını çalıştırma durumumuz olabilir. Bu durumda hangi sürüm algoritmasının kullanacağını belirtmek için requestValidationMode niteliği kullanılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir