Replikasyonda MaxCmdsInTran Parametresi

SQL Server 2000 üzerinde kurduğumuz replikasyon aracılığıyla 50 tane şubeyi merkeze kolayca ve hızlıca taşıyabildik. Ancak SQL Server 2005 kullanan şubelerimiz nedenini henüz çözemediğim bir yavaşlıktan dolayı şube tarafında çok uzun sayıdaki transactionlar merkeze geç aktarılıyor. Farklı alternatifler denememe rağmen başarılı olamadık. Şube tarafındaki bulk işlemlerden dolayı bir transaction içerisinde çok sayıda command eklenmektedir. Buradaki sıkıntı kuyrukta bekleyen çok sayıdan komut satırının herhangi bir bağlantı kesilmesinde rollback edilecek olması ve her defasında yeniden baştan itibaren aboneye gönderilmesidir. Örneğin bir transaction setinde 100bin komut olduğunu düşünelim. Bunları adım adım aboneye gönderirken 90bininci satırda herhangi bir bağlantı kesilmeside abone üzerinde tüm işlemler rollback edilecek ve bir sonraki bağlantıda 100bin satır yeniden gönderilecektir. Bu işlemi hızlandırmak için bir çözüm bulamadım. Bunun yerine bir transaction içerisine daha az komut eklenecek şekilde bir düzenleme yapmak en azından rollback sürecinde daha az satır için gerigönderme işlemi yapmış olacaktır.
Bu işlem için SQL Server 2000 SP1 ile gelen MaxCmdsInTran parametresi kullanılmaktadır. Bu parametre için MSDN’de aşağıdaki tanım yazılmıştır.
-MaxCmdsInTran number_of_commands
Requires Service Pack 1 or later. MaxCmdsInTran specifies the maximum number of statements grouped into a transaction as the Log Reader writes commands to the distribution database. Using this parameter allows the Log Reader Agent and Distribution Agent to divide large transactions (consisting of many commands) at the Publisher into several smaller transactions when applied at the Subscriber. Specifying this parameter can reduce contention at the Distributor and reduce latency between the Publisher and Subscriber. Because the original transaction is applied in smaller units, the Subscriber can access rows of a large logical Publisher transaction prior to the end of the original transaction, breaking strict transactional atomicity. The default is 0, which preserves the transaction boundaries of the Publisher.

Bu parametre Log Reader servisi için kullanılmaktadır. Görsel olarak set edilecek bir alan bulunmamaktadır. Bunun için SQL Server Agent altında çalışan Log Reader servisine ait Job’ın özellikleri kullanılır. Log Reader job’ının Properties menüsü tıklanarak Agent’i çalıştıran adıma “-MaxCmdsInTrans 1000¨ şeklinde değer girilebilir. Bu durumda Log Reader bulk işlemlerinde her transaction bloğunda 1000 komut olacak şeklinde ayarlama yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir