Oracle -> SQL Server (Data Import) Code Page Uyarısı

SQL Server içerisindeki Data Import / Export bölümünü veya SSIS aracını kullanarak Oracle’dan SQL Server’e veri aktarma aşamasında kolonlara görmek istediğimizde aşağıdaki uyarıyla karşılaşabiliriz.
Could not connect source component.
Warning 0×80202066: Source – VB_PERMISSIONS [1]: Cannot retrieve the column code page info from the OLE DB provider. If the component supports the “DefaultCodePage” property, the code page from that property will be used. Change the value of the property if the current string code page values are incorrect. If the component does not support the property, the code page from the component’s locale ID will be used.

Bu mesaj bir hata mesajı olayıp sadece kullanıcıyı doğru karakter setinin kullanılmadığı konusunda uyarmaktadır. Bundan kurtulmanın yolu şudur;
OLE DB Source component’in bulunduğu Data-Flow içerisine girilir.
OLE DB Source component’e ait Properties penceresi açtırılır. Bunun için bileşen sağ tıklanarak Properties menüsü kullanılabileceği gibi bir kere tıklanarak F4 tuşu da kullanılabilir.
Properties penceresinde AlwaysUseDefaultCodePage özelliği True olarak set edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir