Sql Server Reporting Services – 5 [Grafik / Chart]

Sql Server Reporting Services aracı raporları Excel, PDF, MHTML formatında dışarı verdiği gibi etkili bir özelliği olarak rapor verilerini grafiksel olarak gösterebilme yeteneğine sahiptir. Programcılar için de bu aracın ev zevkli kontrolü chart kontrolüdür diyebiliriz. Bu kısa yazıda bu kontrolü örneklendireceğiz.
Özellikle yöneticiler için hazırlanan raporlara grafik (chart) eklemek her zaman etkileyici olmuştur. Reporting Services’da rapora grafik eklemek için Toolbox’taki Chart kontrolü kullanılır. Raporlarda Column, Bar, Line, Pie türünde grafikler kullanılabilir. Tasarım alanına taşıdığımız grafiği düzenlemek için sağ tıklayıp Properties bölümüne girmek yeterli olacaktır. Bu penceredeki Data bölümünde grafiğin kullanacağı veriler düzenlenir. Burada Values, Category groups ve Series groups alanları mevcuttur. Values kısmında Y ekseninin alacağı alanlar yani grafikteki veriler, Category groups kısmında X ekseninin alacağı alanlar atanır, Series groups kısmında grafikteki elemanların isimlendirilmesi yapılır.
Örnek olarak kullandığımız Musteri tablosunan Odenen isminde yeni bir kolon ekleyip verileri aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

Bu tablodan beslenen bir Dataset nesnesi oluşturup Layout içerisine bir Chart kontrolü taşıyalım. Kontrolün category, data ve series alanlarına aşağıdaki gibi ilgili kolonları atayalım.

Böylece grafiğin X eksenine müşteri bilgisini, y eksenine de Aidat ve Odenen bilgisini atamış olduk.

Grafik kontrolünde gruplama işlemi de yapılabilir. Örneğin bizim tablomuzda şehir ve müşteri bilgilerine göre gruplama yapalım. Bunun için Chart kontrolünün Properties penceresindeki Data sekmesinde Category groups bölümünde sırasıyla Sehir ve AdSoyad için oluşturduğumuz grup tanımlamalarını ekliyoruz.

Bu şekilde grafik biraz genişleyeceği için grafikteki Legend alanını grafiğin üst kısmına alıyoruz. Legend, grafikteki verilerin (Odenen ve Aidat) isim veya başlıklarını gösteren alandır. Bu düzenlemden sonra grafiğimiz aşağıdaki gibi görünecektir.

Chart kontrolünü sağ tıklayıp Chart type menüsünden farklı grafik türleri seçilebilir. Ayrıca önce paragraflarda örneğini verdiğimiz gibi grafik kontrolünde de kod parçacıkları ile yönlendirmeler yapılabilir.
Şu ana kadar hazırladığımız raporları VS.NET içerisinde deploy bölümünü kullanarak sunucu üzerindeki SQL Server Reporting sunucusunda yayınlayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir