Kategori arşivi: C#, VB.NET, ASP.NET

Asp.Net, C#, Vb.Net uygulama örnekleri, ipuçları, .Net Framework 1.1 – 2.0 – 3.0 – 3.5 – 4.0 ile ilgili notlar

Özel Web Kontrol Geliştirme (Custom Control) – I [Giriş]

Component kavramı, yazılımın en küçük yapı birimini temsil eder. Bu kavram, 80’lı yılların sonunda uygulama geliştirme sürecinde uygulamayı bileşenlere ayırma ve gerektiğinde bu bileşenleri daha sonra yeniden yazılmaksızın diğer uygulamalarda kullanma ihtiyacından doğmuştur. Bunun sonucunda bileşen tabanlı yazılım geliştirme mimarisi ortaya çıkmıştır. Bu mimariyi desteklemek amacıyla Microsoft tarafında ActiveX, COM, Java tarafında Applet gibi teknolojiler piyasaya sürülmüştür. Bu makalede bileşenlerin nasıl hazırlanacağı ve dağıtılacağını işleyeceğiz. Okumaya devam et

Yeni Nesil Veri Programlama Modeli (ADO.NET 3.5)

Microsoft firması .NET Framework 3.0 ile birlikte ADO.NET’in yeni bir versiyonunu yayınlamadı. .NET Framework 3.5 ile birlikte yeni eklentiler kazandırılmış ADO.NET 3.5 sürümü yayınlandı.
Microsoft, ADO.NET 3.5 sürümleriyle birlikte veritabanı uygulama mimarisinde büyük kolaylık sağlayan Object Relational Mapping (O/R Mapping) yöntemini destekleyecek önemli adımlar attı. Bu amaçla ADO.NET Entity Framework aracı geliştirildi. Konunun ayrıntılarına geçmeden önce bu kavramları tanımlayalım ve neden yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu açıklayalım. Okumaya devam et

Environment Sınıfı Kolay Ulaşım Sağlar

Bilindiği gibi işletim sistemlerinde sistem üzerindeki tüm uygulamalar tarafından erişilebilen Ortam Değişkenleri (Environment Variables) bulunur. Bu değişkenler uygulamaların ortamla ilgili ihtiyaç duyacağı bilgileri sunar. Örneğin işletim sisteminin hangi sürücüye kurulduğu, geçici dosyaların hangi klasörde saklanacağını bu değişkenlerden öğrenir. Ortam değişkenleri local(yerel) ve system(sistem) olmak üzere iki türde tanımlanır. Yerel değişkenler kullanıcıya özgü olup kullanıcı işletim sistemine giriş yaptığından düzenlenir. Sistem değişkenleri ise işletim sistemi bazında yani tanımlı tüm kullanıcılar için geçerli değişkenlerdir. Örneğin %USERNAME% değişkeni yerel bir değişken olup o anda oturum açmış kullanıcının kullanıcı adını döndürür. %WINDIR% ise sistem türünde bir değişken olup işletim sisteminin klasörünün yolunu belirtir. Bunlara benzer, %COMPUTERNAME%, %USERDOMAIN%, %DATE% , %TIME%, %TEMP%,%PATH%, %PATHEXT%, %OS% gibi değişkenler kullanılır. Okumaya devam et

XML tabanlı Comment (Kod Dokümantasyonunu Oluşturmak)

.NET dilleriyle geliştirilmiş bir program sınıflardan oluşur. Sınıflar içinde de sınıf, yapı, numaralandırma, yordam gibi üyeler bulunur. İyi bir programcı, bu üyelerin kodlamasını önemsediği kadar üyelerle ilgili dokümantasyonu da önemsemelidir. Hem grup çalışmalarda bir başkasının sınıflar içindeki yapıların işlevini anlaması hem de geçmişe dönüp kodlarımızı incelediğimizde kod satırlarını daha rahat anlamak için kodlarımız arasına açıklamalar eklemeliyiz. Programlara hem tek satırlı hem de çok satırlı açıklamalar ekleyebiliriz. .NET dilleri dili açıklamalar için XML tabanlı belgelendirme formatı da sunar. Böylece hem standart bir biçim sağlanır hem de ihtiyaç duyulduğunda tüm açıklamalar XML olarak çıkarılarak msdn veya başka formatlarda etkili proje dokümantasyonu oluşturulabilir. Okumaya devam et

DataTable’da Distinct ve TOP N Örneği

ADO.NET’in önemli üyesi olan DataTable nesnesi üzerinde arama yaparken distinct (tekilleştirme) veya top n (üstten belli sayıda satır seçme) işlemlerine ihtiyaç duyabiliriz. Bu işlemleri çoğu zaman VTYS üzerinde yapmak mantıklı görünse de özellikle bağlantısız katman işlemlerinde veritabanına gitmeksizin bu işlemleri yapmak işlemleri hızlandırır. Bu yazıda bununla ilgili basit bir örnek vereceğiz. Okumaya devam et

.NET’te COM ile Birlikte Çalışma (.NET & COM Interoperability)

.NET teknolojisi, COM nesnelerini yok saymayıp aksine onlarla bütünleşik bir çalışma ortamı sunar. Hem COM nesnelerinin .NET içinde kullanılmasına hem de .NET nesnelerinin COM içinde kullanılmasına destek verir. Birçok şeyi .NET nesneleriyle daha kolay ve hızlı yapabiliz ancak yeni projelerde bazı eski COM nesnelerimizi kullanmak zorunda kalabiliriz. Bu durumda nasıl bir etkileşim sözkonusu olacak. Bu yazıda .NET bileşenlerinin var olan COM bileşenlerini değiştirmeden onlarla nasıl iletişim kuracaklarını işleyeceğiz. Okumaya devam et

Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama (Garbage Collection) – ÖZET

Program yazmada dikkat edilmesi gereken konulardan biri belleği en uygun şekilde kullanmaktır. Özellikle kurumsal uygulamalarda kullanılacak programların, kaynakları ekonomik ve ergonomik kullanması her zaman tercih nedeni olmuştur. Bir programcı başta bellek olmak üzere sistem kaynaklarını daima idareli kullanmalı ve meşgul ettiği alanı işi bittikten sonra serbest bırakmalıdır! Okumaya devam et

DataViewManager Nesnesi

DataSet içerisinde birden fazla tablo olduğu zaman her tablo için ayrı ayrı DataView nesneleri oluşturup tablo verilerini sorgulamak yerine tüm tablolar için ortak bir sorgulama hazırlamak daha mantıklı olacaktır. Bu işlem için DataSet nesnesinin DataViewManager türünde değer döndüren DefaultViewManager özelliği kullanılır. DataViewManager nesnesi, DataView nesnelerinin bulunduğu koleksiyon için tek bir sorgulama nesnesi oluşturur. Okumaya devam et